09.02.2021 Starost: 1 let

POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA DEVETI PROTOKORONSKI PAKET – PKP9

Ljubljana, 9. 2. 2021 - V začetku meseca je Državni zbor RS sprejel ti. PKP8, ki je stopil v veljavo 5. 2. 2021, pričele pa so se že izvajati aktivnosti za pripravo nabora ukrepov za deveti paket ukrepov za blažitev posledic epidemije s koronavirusom COVID-19 oz. t.i. PKP9.


K temu je aktivno pristopilo tudi Združenje občin Slovenije, zato pozivamo občine, da nam posredujete predloge, za katere ocenjujete, da bi jih bilo treba uvrstiti v deveti protikoronski paket.

Vaše predloge nam lahko posredujete
do vključno 12. 2. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


< EVROPSKI POSLANCI DANES O MEHANIZMU ZA OKREVANJE IN ODPORNOST