19.12.2014 Starost: 7 let

POZIV K OHRANITVI DELEŽEV SOFINANCIRANJA KOHEZIJSKIH PRIJEKTOV

Ljubljana, 19. 12. 2014 - Združenje občin Slovenije je Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko poslalo dopis, v katerem poziva, da se deleži sofinanciranja občinskih kohezijskih projektov iz finančne perspektive 2014-2020 ohranijo na ravni stare finančne perspektive. Prav tako pa smo pristojne pozvali, da pristopijo k sklicu sestanka na to temo.


Na dosedanjih pogovorih glede enajstih okoljskih kohezijskih projektov, ki so na čakanju, je bila izpostavljena težnja države, da zmanjša delež sofinanciranja projektov in poveča delež sofinanciranja s strani občin.

Nova kohezijska uredba bo določila način in delež financiranja občin z izračunom finančne vrzeli oziroma s pavšalom. Verjamemo, da bi z manjšim deležem financiranja lahko izvedli več projektov, vendar pa smo v časih, ko so občine na finančnem robu in so nesposobne zagotavljati večje deleže financiranj.

Trenutno potekajo pogovori med združenji občin in Ministrstvom za finance oziroma Vlado RS, ki želi občinam še dodatno drastično znižati povprečnino (pa čeprav je bila z novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 za leto 2015 že znižana za 22 milijonov EUR glede na letošnje leto). V sklopu pogajanj smo predstavnike vlade že opozorili na pozornost pri lastnih udeležbah občin v naslednji finančni perspektivi.

Apeliramo, da se občin z deleži sofinanciranj dodatno ne obremenjuje in da ostane sofinanciranje tudi v novi finančni perspektivi urejeno enako kot v perspektivi, ki se izteka. Delež sofinanciranj na kohezijskem skladu je namreč z vidika financiranja občin izjemnega pomena, saj večji deleži hitro nominalno dajo zelo velike zneske (ki jih je potrebno zagotoviti iz občinskega proračuna, višino prihodkov le-teh pa pomembno opredeljuje povprečnina).

Ker očitno povprečnina ne bo višja in če želimo, da čakajoče projekte v doglednem času občine vendarle izvedejo, apeliramo, da način sofinanciranja ostane enak kot v stari finančni perspektivi.

 * * *


< SESTANEK NA TEMO ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA