15.05.2020 Starost: 3 let

POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA OD 11.5.2020 DALJE

Ljubljana, 14.5.2020 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem.


POJASNILO JE V CELOTI DOSTOPNO TU.


< NAVODILA-RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA POSLOVNIH DOGODKOV VEZANIH NA COVID – 19 ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE (JAVNE ZAVODE IN JAVNE AGENCIJE)