14.07.2015 Starost: 7 let

POVPREČNINA ZA DRUGO POLOVICO LETA 2015 ZNAŠA 519 EVROV

Ljubljana, 13. 7. 2015 - Državni zbor RS je z 52 glasovi za in šestimi proti sprejel spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katero je določil, da bo višina povprečnine za občine v drugi polovici leta 519 evrov.


Dogovor med Vlado in občinami iz začetka letošnjega leta je povprečnino v prvi polovici leta zakoličil pri 525 evrih, za drugo polovico pa pri dobrih 500 evrih, saj so se občine z Vlado dogovorile, da bo do konca junija sprejela nekatere ukrepe, ki bi stroške občin znižale za 22,8 milijona evrov.

 

Ker pa Vladi te zaveze ni uspelo izpolniti, je morala v skladu z dogovorom sredstva občinam zagotoviti na drug način. Kot je pojasnila državna sekretarka s finančnega ministrstva Mateja Vraničar, pripravljeni ukrepi stroške občin znižujejo za dobrih devet milijonov evrov. Ob upoštevanju ocenjenih prihrankov pa je Vlada predlagala, da bi povprečnino za drugo polovico leta določili pri dobrih 514 evrih.

 

Po mnenju združenj občin bodo prihranki bistveno manjši, zato so vztrajali pri ohranitvi povprečnine v višini 525 evrov in napovedali uporabo vseh pravnih sredstev v nasprotnem primeru. Po besedah Vraničarjeve so določenim pomislekom glede ocenjene višine prihrankov prisluhnili, zato soglašajo tudi z dvigom povprečnine, kot je bila na predlog poslancev koalicije v zakon vnesena na Odboru  DZ za finance - torej s 519 evri. Če pa bi želeli povprečnino določiti pri 525 evrih, pa bi morali pripraviti rebalans državnega proračuna, je že na Odboru za finance v soboto pojasnila državna sekretarka.

 


< USKLAJEVALNI SESTANEK O ODPUSTU DOLGOV