19.02.2016 Starost: 7 let

POVEZANI ZA RAST

Ljubljana, 19. 2. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Okvirnega programa prehoda v zeleno gospodarstvo pripravilo publikacijo.


Vlada RS je oktobra 2015 sprejela Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo. Prehod v zeleno gospodarstvo je kompleksen proces, ki naj bi bil edini pravilen odziv na vrzeli v dosedanjem razvojnem modelu.

Publikacija "Povezani za rast" je dostopna TU.

* * *


< NA MOP SESTANEK O VZPOSTAVITVI EVIDENCE STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN O SPREJEMANJU NOVIH ODLOKOV ZA ODMERO NUSZ