27.06.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

POTRJENA PETLETNA RESOLUCIJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Slovenija je že štiri leta brez dolgoročnih usmeritev na področju zdravstva, zato je Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva od 2008 do 2013 potrebna. Osnovna vizija dokumenta je skrb za lastno zdravje.


Ključni cilj dokumenta so zdrave državljanke in državljani ter zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev. Pri pripravi dokumenta so sodelovali mnogi različni strokovnjaki in civilna združenja. Ključne vrednote v resoluciji so univerzalnost, enakost, solidarnost, vključenost, kakovost, odgovornost, zaupanje in etično ravnanje. Pomembna razlika od prejšnjih dokumentov je v tem, da je mnogo večji poudarek na širši skrbi za osveščanje o zdravem načinu življenja. Dokument po vsebuje konkreten akcijski načrt, kako bomo preko civilnih združenj, preko različnih projektov osveščali državljanke in državljane, jih spodbujali k manj alkohola, k nič kajenja, k zdravi prehrani, k več gibanja.


< VČERAJ PRIČELA VELJATI NOVELA ZFO