19.11.2020 Starost: 9 dni

POTRJEN ZIPRS2122 IN Z NJIM VIŠJA POVPREČNINA

Ljubljana, 19. 11. 2020 - Poslanke in poslanci so včeraj sprejeli proračunske dokumenta za prihodnji dve leti. Tako je bil sprejet tudi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 in z njim tudi višja povprečnina za občine. Ta bo znašala 628,20 evra na prebivalca, kar je 4,24 evra več kot letos. Ključni akter pri dvigu povprečnine pa je bilo Združenje občin Slovenije.


Leta 2021 se bo država lahko zadolžila za 6,7 milijarde evrov, leta 2022 pa za 4,2 milijarde evrov. Pokojnine se bodo januarja 2021 uskladile za 2,5 odstotka, letni dodatek za upokojence, ki se od leta 2018 izplačuje v petih različnih višinah, odvisno od višine pokojnine, pa je določen v razponu od 135 do 445 evrov.

Povprečnina za občine je za obe leti določena v višini 628,20 evra na prebivalca, kar je 4,24 evra več kot letos.  V letu 2020 občinam pripada povprečnina v višini 623,96 evra. Na toliko je bila povprečnina, z lani dogovorjenih 589,11 evra povišana z drugim protikoronskim zakonom, ki je začel veljati s 1. majem letos. Tudi pri tej odločitvi je v veliki meri prispeval ZOS.

Po predlogu ZOS, ki ga je predsedstvo oblikovalo v juliju, bi bila povprečnina za prihodnje leto za 50 evrov višja od letošnje. Osnova za izračun so bili  izračunani dejanski stroški, ki so jih občine imele v letu 2019, in povečani stroški dela v letu 2020 in 2021, ki v izračunih za leto 2019 še niso bili upoštevani in ji bo v prihodnjih dveh letih uslužbencem na lokalnem nivoju treba izplačati. Izračun stroškov za financiranje občinskih nalog za prihodnji dve leti, ki na ga je finančno ministrstvo posredovalo v začetku julija, namreč ni zajemal vseh stroškov dela, predvsem pa ni zajemal dejanskih stroškov občin, temveč povprečje zadnjih štirih let.

Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022 pa je bil med Vlado RS in reprezentativnimi združenji občin Slovenije bil sklenjen konec meseca septembra.

Zaradi epidemije je Vlada RS v zakon vključila tudi določbo, po kateri se bo lahko Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz državnega proračuna zagotovilo denar za kritje izdatkov v zvezi z bolniškimi nadomestili zaradi covida-19 ter stroškov javnih zavodov za obvladovanje te bolezni.

Za dve leti pa se podaljšuje rok, do katerega mora Slovenski državi holding dokončati prenos pomembnih in strateških kapitalskih naložb na državo, s katerim je začel konec leta 2017. Zdaj se izteče konec leta 2022.

* * *


< VLADA RS DALA SOGLASJE K AMANDMAJEM K PREDLOGU ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN