09.03.2015 Starost: 7 let

POTRJEN PROJEKT "FUNKCIJSKA ANALIZA JAVNE UPRAVE"

Ljubljana, 9. 3. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Funkcijska analiza javne uprave«. Namen projekta je okrepiti institucionalno usposobljenost subjektov za stalno izboljšanje v javni upravi - za bolj učinkovito delovanje in bolj kakovostno zagotavljanje javnih storitev.Za projekt v višini skoraj 184.000€, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za javno upravo, bo dobrih 156.000€ evrov prispeval Evropski socialni sklad.


Država trenutno ne razpolaga z enovitim pregledom celovite organizacijske in funkcijske strukture subjektov javne uprave in nima oblikovanih instrumentov oziroma merljivih kazalnikov, s katerimi bi bilo možno posamezne subjekte medsebojno primerjati ter tekoče meriti njihovo učinkovitost. To pa je nujna podlaga za oblikovanje pravih in usmerjenih rešitev za optimizacijo in racionalizacijo javne uprave in kasneje javnega sektorja.

V projektu bo izdelana organizacijska analiza, ki bo zajemala pregled vseh subjektov s popisom glavnih atributov iz obstoječih podatkovnih baz, in oblikovani instrumenti primerljivosti (merljivi kazalniki), s pomočjo katerih bo možno prepoznati bolj ali manj učinkovite dele javne uprave in kasneje širšega javnega sektorja. S tem bodo vzpostavljene podlage za usmerjene rešitve za optimizacijo in racionalizacijo delovanja sistema javne uprave in širšega javnega sektorja, ki bodo s kasnejšo izvedbo prispevale k modernizaciji, povečani učinkovitosti in znižanju stroškov delovanja sistema.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. MARCA 2015