15.09.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

POTRJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V LETU 2009

Ljubljana, 15. 9. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je potrdila javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009, za katerega je predvidoma razpisanih 18.780.000 evrov sredstev.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme.

 

Namen razpisa je spodbuditi podjetja v investicijska vlaganja za proizvodnjo, izvajanje novih ali temeljito izboljšanih proizvodov, storitev ali procesov, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetij, merjeno z večjo rastjo in produktivnostjo ter konkurenčnejšim nastopom na trgu ter večji dodani vrednosti na zaposlenega.

 

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 18.780.000 evrov, od tega:

- 15.963.000 evrov namenskih sredstev EU – ESRR

- 2.817.000 evrov slovenske udeležbe.

 

Upravičenci razpisa so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, z najmanj 1 in največ 249 zaposlenimi (izjeme so opisane v javnem razpisu).

 

Za izvedbo razpisa je odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa oziroma Slovenski podjetniški sklad v vlogi agenta.

 

Razpis je bil objavljen 12. 9. 2008 v Uradnem listu RS, datum za oddajo vlog je 17.10.2008. Več informacij o razpisu si lahko preberete na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.

 

* * *


< IZDANE ODLOČBE O DODELITVI SREDSTEV ZA 5 PROJEKTOV S PODROČJA OKOLJA