27.10.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

POTEKAJO SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI

Lipica, 27. 10. 2011 - V Lipici 27. in 28. oktobra potekajo tradicionalni Slovenski regionalni dnevi. Poudarek je zlasti na vključevanju Slovenije v programe evropske kohezijske politike v obdobju naslednje finančne perspektive.  Pričakujejo se veliko novosti, potrebno se bo osredotočiti na ključne vsebine.


 

 

Namestnik

direktorja Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVRL)

Strmšnik je napovedal, da bo leto 2012 leto intenzivnega programiranja, ko bodo

pripravili operativne programe za vstop Slovenije v evropsko kohezijsko

politiko v naslednji finančni perspektivi.

čŒeprav uredbe

še niso bile sprejete, pa je njihova vsebina že znana, prinašajo številne

novosti. Med njimi je tematska koncentracija na ključna vsebinska področja. Z

drugimi besedami to pomeni, da bo potrebno veliko bolj kot doslej osredotočiti programe

in projekte na prioritete strategije EU 2020.

Večji poudarek

bo tudi na doseganju zastavljenih ciljev. Država, ki ne bo dosegala ciljev, bo

to primerno občutila na izgubi finančnih sredstev.

Prav tako pa

bo potrebna finančna koncentracija, zlasti v zahodnem delu države. Ta bo namreč

presegel raven razvitosti, ki še omogoča dostop do evropskih sredstev pod

najugodnejšimi pogoji. Kljub temu pa ocene trenutno kažejo, da tudi za zahodno

Slovenijo zmanjšanje sredstev ne bo tako zelo intenzivno.


< TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZOS NA SVLR