13.06.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

POSVET: ZAKONODAJNE NOVOSTI NA PODROČJU RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V OBČINAH

Ljubljana, 13.6.2011 – Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo zakonodajnih novosti na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v občinah, ki ga je Združenje občin Slovenije pripravilo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo.


V uvodnem delu posveta, ki se ga je udeležilo več kot 120 udeležncev, je spregovoril in kratko predstavil omenjeno tematiko generalni direktor Direktorata za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Stane Cvelbar.

 

V nadaljevanju je Goran Ĺ uler predstavil Zakon o javnem nepremičninskem skladu RS, Eva Treven pa se je osredotočila na prepise o ravnanju s stvarnim premoženjem občin.


< 138. REDNA SEJA VLADE