27.01.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

POSVET: "PRIPRAVA AKTOV O NOTRANJIH ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST"

Ljubljana, 27.1.2011 - Danes je v dvorani Državnega Sveta RS potekal seminar na temo priprave aktov o notranjih organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, položaja direktorjev občinskih uprav in novosti na področju plač javnih uslužbencev, ki se ga je udeležilo več kot devetdeset udeležencev.


 

Posvet je bil organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo. Ĺ tefka Korade Purg in mag. Branko Vidic, oba predstavnika MJU, sta seminar oblikovala v dva skopa. V prvem delu je predavateljica predstavila notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravah lokalnih skupnosti.  

 

Drugi del posveta pa je oblikoval mag. Vidic, ki se je osredotočil na položaj in pravice direktorjev občinskih uprav, na novo ureditev položajnega dodatka ter na ukrepe glede napredovanj v letu 2011 v interventnem zakonu. 


< OČISTIMO SLOVENIJO ZA VEDNO