28.03.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

POSVET "DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI"

Ljubljana, 28.3.2013 – Danes, se bo v občini Ĺ kofja Loka, s pričetkom ob 9.30 uri, v Sokolskem domu v Ĺ kofji Loki (Kristalna dvorana), Mestni trg 16, pričel posvet »DELOVANJE SKUPNIH OBčŒINSKIH UPRAV V SLOVENIJI«. 


To je šesti posvet, ki ga v sodelovanju pripravlja MPJU, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Občina Ĺ kofja Loka. S posvetom ponujamo občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in svojih izkušenj.Na posvetu bodo svoje prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki občin in skupnih občinskih uprav. Vabimo vas, da se predavateljem in udeležencem pridružite v razgovoru in izmenjavi mnenj.


***


< DOPUSTNOST ŠIRITVE OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE