19.12.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

POSVET O UČINKOVITEJŠEM RAVNANJU Z ODPADKI

Celje, 19. 12. 2012 - V Celju je potekal posvet z naslovom Poti za učinkovito uredbo o komunalnih odpadkih. Okoljsko ministrstvo je predstavilo osnutek uredbe o komunalnih odpadkih, ki je od začetka tega meseca v javni obravnavi. Ta uredba naj bi prinesla učinkovitejše ravnanje z odpadki.


 

 

Direktorica

okoljskega direktorata Barbara Avčin Tržan je povedala, da Slovenija doslej ni

imele tovrstne uredbe za področje ravnanja s komunalnimi odpadki. To področje

je namreč urejal star podzakonski akt iz leta 2002. Z novo uredbo želi okoljsko

ministrstvo določiti, kaj so obveznosti komunalnih podjetij, kaj občanov in kaj

drugih subjektov. 

Avčin

Tržanova je dejala, da se kažeta dva problema, in sicer si gospodarstvo samo

želi poskrbeti za vse svoje odpadke, problem je tudi pri odkupu odpadnega

papirja iz gospodinjstev.

Namen

današnjega posveta je bil povezati vse tiste, ki jih omenjena uredba najbolj

neposredno prizadeva in prispevati k oblikovanju najboljših rešitev na podlagi

različnih stališč in interesov. Pripombe in predloge na osnutek odredbe je

možno posredovati do 7. januarja naslednje leto.

Ta

uredba tako med drugim določa pravila ravnanja s komunalnimi odpadki ter določa

tudi oskrbovalne standarde in normative ter tehnične in druge ukrepe za

opravljanje javnih služb.

Osnutek

uredbe predvideva, da javna služba zbiranja komunalnih odpadkov obsega zbiranje

nenevarnih frakcij, nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov, odpadkov z vrtov in iz

parkov ter mešanih komunalnih odpadkov.

V

osnutku uredbe je tudi zapisano, da je treba v vsakem naselju zagotoviti

najmanj eno zbiralnico, ki mora biti opremljena za ločeno zbiranje odpadkov. V

večjih naseljih, na območju mestnega jedra ali v večjih stanovanjskih soseskah

je treba zagotoviti zbiralnico na vsakih 300 prebivalcev, praviloma v

stanovanjskih območjih, ob trgovinah in trgovskih centrih, zdravstvenih

domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih.

Zbiralnice

pa ni treba zagotoviti v naselju, ki ima manj kot 10 prebivalcev. V vsakem

naselju z 8000 do 25.000 prebivalcev je treba zagotoviti še dodatni zbirni

center, v naselju z več kot 25.000 prebivalci še dva dodatna zbirna centra in v

naselju z več kot 100.000 prebivalci poleg teh dveh zbirnih centrov še dodatno

enega na vsakih 80.000 prebivalcev.

V

okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov pa je treba po osnutku odredbe

postavitev zbiralnic uskladiti z določbami nove uredbe najkasneje do konca

decembra naslednje leto.

V

okviru razprave so udeleženci posveta ocenili, da glede na frekvenco odvoza

odpadkov, ki poteka na vsakih 14 dneh, je predlagani minimalni volumen zabojnika

(80 litrov) premajhen. Zato predlagajo, da je minimalni volumen zabojnika

120-litrski.

Direktor

celjskega Simbia Marko Zidanšek meni, da so zahteve glede postavitve zbirnih

centrov neracionalne s stališča ekonomike poslovanja in po nepotrebnem obremenjujejo

izvajalce javne službe zbiranja in posledično občane. "Menimo, da lahko

zbirni centri ob primerni lokaciji, dimenzioniranosti in obratovalnem času

opravljajo svojo vlogo za več občin," pravi Zidanšek. Zato

Zidanšek predlaga, da občini ni potrebno zagotoviti zbirnega centra, če je

zagotovljeno, da izvirni povzročitelji lahko prepuščajo odpadke v zbirnem

centru na območju ene od sosednjih občin in je ta center primerno

dimenzioniran, njegov obratovalni čas pa bi bil 40 ur tedensko.

Predstavnica

velenjskega Gorenja Vilma Fece meni, da osnutek uredbe v četrtem in petem členu

ni ustrezen za gospodarske dejavnosti, ker ravnanje z odpadki prenaša na

komunalna podjetja. Po njenih besedah v industriji imajo boljše rešitve, ki so

strokovne, skladne z načeli varstva okolja, cenovno pa so ugodnejši.

***


< OBISK PREDSTAVNIKOV SRBSKIH OBČIN