11.07.2017 Starost: 5 let

POSVET NUSZ: POZIV OBČINAM K ZAGOTOVITVI USTREZNIH PRAVNIH PODLAG ZA NUSZ

Ljubljana, 11. 7. 2017 – Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije smo v sodelovanju z Ministrstvo za finance, Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za javno upravo izvedli posvet na temo NUSZ, poseben poudarek je bill dan potrebnim aktivnostim za izvedbo NUSZ v prihodnjih letih. Poseben poziv je namenjen 109 občinam, katerih odloki so potencialno nezakoniti.


Kot je poudaril državni sekretar Tilen Božič, občine pozivajo k aktivnostim, da bi zmanjšale tveganja, da bi ostale brez svojih sredstev. Predvsem je pomembno, da se zagotovi zakonito pravno podlago za odmero NUSZ. Veča se namreč število pritožb zoper odmero NUSZ, pritožbe so uspešne, širi se glas o tem, zato je tveganje še večje.

 

Zakon o davku na nepremičnine je razveljavil zakonske določbe, ki urejajo NUSZ, in občinske odloke, z odločitvijo Ustavnega sodišča RS, s katerim je razveljavil Zakon o davku na nepremičnine, pa so bili razveljavljeni predpisi dani v uporabo. Ti predpisi – tudi občinski odloki - torej niso (ponovno) veljavni, temveč se ponovno uporabljajo v stanju, kot so veljali na dan njihove razveljavitve (31. 12. 2013). Sprememba takšnih predpisov ni veljavna, lahko pa se sprejmejo novi odloki. Podlago temu daje ZIPRS.

 

Sklep o določitvi vrednosti točke se šteje za del občinskega odloka. Enako velja za kakršenkoli drug sklep, ki podrobneje določa kak element  odmere NUSZ. Izjema – izdaja novega sklepa o določitvi vrednosti točke je mogoča v primeru, da je to izrecno določeno v statutu (OS sprejema sklep o vrednosti točke za NUSZ) in ne zgolj splošna (OS sprejema odloke in sklepe).

 

Trenutno stanje občinskih odlokov – za odmero 2017:

• Občine, ki uporabljajo odloke po stanju na dan 31. 12. 2013: 71

• Občine, ki so nov odlok sprejele po uveljavitvi ZIPRS1617: 27 (20 v l. 2016, 7 v l. 2015)

 • Občine, ki so nov odlok sprejele pred uveljavitvijo ZIPRS1617: 4

• Občine, ki so spremenile razveljavljene odloke: 109 (4 v l. 2014, 2 v l. 2015, 103 v l. 2016 – od tega 8 tudi v l. 2014, 2015)

 

Nepravilnosti glede občinskih odlokov  torej obstajajo v kar 113 občinah.  Te občine so prejele opozorilo občinam glede zakonitosti odlokov o NUSZ.

 

Gradiva s posveta bodo objavljena v kratkem na tej spletni strani.

 

 


< PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 10.7.2017 do 14.7.2017