15.03.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

POSVET NA TEMO ZAGOTAVLJANJA VARNIH IGRAL NA JAVNIH POVRŠINAH

Ljubljana, 15.3.2012 -  Danes bo v dvorani Državnega sveta potekal posvet na temo Zagotavljanja varnih igrala na javnih površinah, ki ga  Združenje občin Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, Tržnim inšpektoratom RS, Zdravstvenim inšpektoratom RS ter Biotehniško fakulteto.
 


 

Na posvetu bodo predstavljena naslednja vsebinska področja:

· Zakonodaja na področju zagotavljanja varnosti igral;

· Kako zagotoviti VARNO JAVNO OTROĹ KO IGRIĹ čŒE;

· Izkušnje pridobljene pri izvajanju nadzora;

· Primeri dobre prakse.

 

Namen posveta je slušatelje seznaniti z zahtevami predpisov in standardov, ki veljajo za področje zunanjih igral, z obsegom in zaporedjem nalog, ki jih mora opraviti upravlajlec igrišča, s prioritetami pregleda in ocenjevanja varnosti, z osnovnimi principi načrtovanja novih igrišč, z izkušnjami pri opravljanju nadzora varnosti in primeri dobre prakse občin, ki so že pristopila k izboljšanju varnosti in urejenosti igriš.

 

* * *


< 13. MARCA ZAČETEK UPORABE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU