24.05.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

POSVET NA TEMO UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM IN ARHIVIRANJA

Ljubljana, 24.5.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo upravljanja z dokumentarnim gradivom in predstavitvijo pomena arhiviranja.Posvet je Združenje občin Slovenije organiziralo v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo ter Arhivom RS.

Na posvetu sta predstavnici ministsrstva, Tamara Gliha in Suzana Muljavec- Kahne, predstavili pomen in način upravljanja dokumentarnega gradiva, pojmovne opredelitve

in načine razvrščanja dokumentarnega gradiva. Predstavili sta delovne postopke upravljanja

dokumentarnega gradiva, pisarniške odredbe in vodenje rokovnika, vrste in

zbirke dokumentarnega gradiva, postopek izločanja in odbiranja dokumentarnega

gradiva.

Mag. Janez

Kopač, strokovni

sodelavec Zgodovinskega arhiva

Ljubljana-
Enota za Gorenjsko,

 

pa je predstavil pomena arhviranja. V svoji predstavitvi se je osredotočil na uničenje izločenega gradiva, arhiviranje, izdelavo

seznama arhivu izročenega arhivskega gradiva ter postopek uničenja dokumentarnega

gradiva, ki so mu potekli roki hranjenja in nima značaja arhivskega gradiva.


* * *

 


< PREDSTAVITEV DISTRIBUCIJSKEGA MODULA