16.11.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

POSVET NA TEMO PRIPRAVE OBČINSKIH PREDPISOV IN TEMELJNIH PRISTOPOV NOMOTEHNIKE

Ljubljana, 16.11.2010 - Danes je v dvorani državnega sveta RS potekal seminar na temo priprav občinskih predpisov in temeljni pristopi nomotehnike ter najpogostejše napake, ki se ga je udeležilo 80 udeležencev.


Uvodno predavanje na seminarju je pripadlo ga. Neži Vodušek, ki prihaja iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Pripravila pa je predstavitev na temo postopkov priprave predpisov na občinah.

 

V nadaljevanju je ga. Katja Božič, ki prihaja iz službe Vlade RS za zakonodajo, svojo predstavitev strnila v dva dela.

V prvem delu se je posvetila temeljnim pristopom nomotehnike ter izpostavila najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri oblikovanju predpisov. V drugem delu pa so udeleženci v manjših skupinah pregledali in popravili gradivo in tako tudi sami iskali napake. Seminar se je zaključil s pregledom popravkov, ki ga je vodila ga. Božič.  

 


< ZOS PONOVNO PODALO PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA