14.02.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

POSVET NA TEMO JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 14.2.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo javnega naročanja, ki se ga je udeležilo več kot 90 udeležencev.


 

Predavateljica Helena kosmač, preizkušena revizorka, je na posvetu predstavila več vsebinskih sklopov s področja javnega naročanja. Predstavila je pravne podlage, mejne vrednosti, postopke oddaje javnih naročil ter objave. V nadaljevanju je spregovorila tudi o neposrednih plačilih podizvajalcem, o odločitvah o oddaji javnega naročila, ustavitvi postopka, zavrnitvi vseh ponudb ter odstopu od izvedbe javnega naročila.  

 

Prav tako pa so bila na posvetu predstavljena tudi pomembnejša določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntKP) povezana z oddajo javnih naročil ter določila Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

 

* * *


< NA PREDSEDNIKA VLADE NASLOVILI PISMO