16.06.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

POSVET NA TEMO 21. ČLENA ZFO IN METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POVPREČNINE

Ljubljana, 16.6.2009- Danes Združenje občin Slovenije v sodelovanju s Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko organizira posvet o metodologiji za izračun povprečnine in o izvajanju 21. čŒlena Zakona o financiranju občin.


 

 

Na posvetu, ki se ga je udeležilo preko 40 udeležencev, želimo s strani strokovnih služb SVLR, predstaviti nekatere novosti na področju metodologije za izračun povprečnine, kakor tudi novosti na področju izvajanja 21. člena Zakona o financiranju občin v letu 2009. Novosti na področju metodologije in 21. člena ZFO bosta predstavila Marko Drofenik in Tina Bregar s Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.


< RAZPIS ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH MUZEJEV IZ PRORAČUNAODPRT DO PETKA