02.06.2016 Starost: 7 let

POSVET GLEDE PREDLAGANIH SPREMEMB, KI SE NANAŠAJO NA PRAVNE REŽIME TER ZAHTEVE PRI NAČRTOVANJU IN GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 2. 6. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja novo prostorsko in gradbeno zakonodajo. 31. maja 2016 je bil na Agenciji RS za okolje v Ljubljani izveden posvet v zvezi z režimi po področnih zakonih, v povezavi s prostorskim načrtovanjem in dovoljevanjem.


Osnutka novega zakona o urejanju prostora in gradbenega zakona sta že bila v javni obravnavi, ki se je zaključila konec februarja 2016. Oba osnutka zakonov predvidevata kar nekaj sprememb, ki se nanašajo na pravne režime ter zahteve pri načrtovanju in graditvi objektov v povezavi s področnimi zakoni, ki uzakonjajo tovrstne režime. Velike spremembe so predvidene predvsem v osnutku gradbenega zakona, ki pri izdajanju gradbenih dovoljenj predvideva nov sistem dovoljevanja in preverjanja usklajenosti nameravanih posegov v prostor s področnimi zakoni.

 

MOP je resornim ministrstvom/soglasodajalcem predstavil analizo in anketo v zvezi z izvajanjem veljavne zakonodaje.

 

Na spletni strani MOP http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/graditev/ se nahajajo gradiva, ki so bila predstavljena na posvetu, in sicer pod naslovom Analize in ankete v zvezi z izvajanjem veljavne zakonodaje:

 

Predstavniki MOP so sicer povedali, da na podlagi prejetih pripombe pripravljajo novo verzijo besedil zakonov, ki naj bi bili pripravljeni do septembra. Sledila bo nova javna obravnava in medresorsko usklajevanje.

 

* * *


< NA MOP SESTANEK O SUBVENCIJAH NAJEMNIN