04.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

POSREDOVANJE PODATKOV O GOSPODARSKI INFRASTRUKTURI V ZBIRMI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Ljubljana, 4. 7. 2008 – Včeraj je na Geodetski upravi RS (GURS)potekal sestanek na temo posredovanja podatkov o obstoječih objektih gospodarske javne infrastrukture za prvi vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. GURS bo v prihodnjih dneh pozval občine, ki podatkov še niso posredovale, da to storijo do 30. 7. 2008.


Računsko sodišče RS je na Ministrstvu za okolje in prostor revidiralo smotrnost vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture v letu 2006 in izdalo priporočilo, na katerega mora okoljsko ministrstvo v 90 dneh pripraviti odzivno poročilo.

 

Priporočilo Računskega sodišča se nanaša na evidentiranje gospodarske javne infrastrukture in ker nekatere občine še niso posredovale podatkov o obstoječih objektih gospodarske javne infrastrukture za prvi vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, jih bo GURS pozval, da to storijo do konca 30. 7. 2008.

 

V prihodnjih dneh bo GURS vsem občinam posredoval dopis, v katerem jih bo zaprosil za pojasnilo zakaj podatkov še niso posredovali in za čimprejšnje posredovanje predlogov za vpis prvih podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

 

Omenjeni podatki bodo služili pripravi strategije strategijo za odpravo ovir in čimprejšnji vpis prvih podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki bo del odzivnega poročila okoljskega ministrstva Računskemu sodišču RS.


< ŽUPANI PRI MINISTRU ZVERU