12.06.2017 Starost: 5 let

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV O ŽRTVAH NASILJA ZA POTREBE JAVNIH RAZPISOV V OBČINAH

Ljubljana, 12.6.2017 - V nadaljevanju vam posredujemo mnenje Informacijskega pooblaščenca glede posredovanja osebnih podatkov o žrtvah nasilja za potrebe javnih razpisov v občinah.


Povzetek

 Po mnenju IP bi bilo glede na posebno občutljivost podatkov o osebah, ki so bile žrtve nasilja, treba razlikovati obseg posredovanja podatkov v fazi prijave in v fazi nadzora nad porabo dodeljenih sredstev.

 Po mnenju IP je zato zahteva občine po posredovanju osebnih podatkov žrtev nasilja že v fazi prijave na projekt, četudi gre za sofinanciranje programa, katerega uporabnice so, prekomerna in v tej fazi ni upravičena, saj bi za namen izbire izvajalcev morala zadoščati navedba števila uporabnic in izjava o odgovornosti za točnost podatkov.

 IP poleg tega meni, da bi v primeru obdelave osebnih podatkov žrtev nasilja za namen dodelitve sredstev na javnem razpisu in nadzora nad porabo dodeljenih sredstev zaradi zaščite žrtev moralo zadoščati, da predstavnik občine zgolj za izbrane izvajalce le vpogledala v podatke izbranih izvajalcev, ki so pogoj za dodelitev sredstev, in o tem naredi uradni zaznamek.

MNENJE

 * * *


< PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 12.6. 2017 do 16.6. 2017