02.10.2018 Starost: 5 let

POSREDOVANJE NAČRTA RAZSVETLJAVE PO UREDBI O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA

Ljubljana, 2. 10. 2018 - Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo dopis, v katerem nas seznanjajo, da nameravajo pristopiti k izvedbi analize svetlobnega onesnaževanj aokolja v Republiki Sloveniji pri doseganju ciljev, ki so podani v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.


Za potrebe izvedbe analize naprošajo občine, da sporočijo povezavo na spletno stran, kjer je možen vpogled v načrt razsvetljave ali da posredujejo načrt razsvetljave v elektronski obliki api papirnati obliki, v kolikor ni možen javni dostop preko spletne strani.

Prosijo, da jim občine posredujejo ustrezne podatke do 31. 10. 2018. Za dodatne informacije lahko pokličete na številko 01/478 74 48.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA SEPTEMBRA