24.11.2022 Starost: 7 dni

POSLANKE IN POSLANCI POTRDILI PRORAČUNA ZA PRIHODNJI DVE LETI

Ljubljana, 24. 11. 2022 - Poslanke in poslanci so včeraj, 23. 11. 2022, potrdili državna proračuna za prihodnji dve leti. v letu 2023 bo poraba z 16,69 milijarde evrov najvišja doslej, nato se bo nekoliko znižala. Ob visoki rezervi za financiranje ukrepov za blaženje posledic energetske krize se bo primanjkljaj prihodnje leto povzpel na 5,3 odstotka BDP, v letu 2024pa naj bi ostal pod tremi odstotki.


Proračun za leto 2023 je DZ RS sprejel že novembra lani, s tokrat potrjenimi spremembami pa se poraba povečuje za 25 odstotkov, in sicer na 16,69 milijarde evrov. Prihodki bodo višji za 13 odstotkov in bodo znašali 13,38 milijarde evrov.

Leta 2024, ko vlada pričakuje umiritev energetske krize in posledično znižanje inflacije, naj bi se v proračun steklo 13,79 milijarde evrov, odhodkov pa je vlada predvidela za skupaj 15,51 milijarde evrov. Pri tem je zasledovala cilj, da primanjkljaj v letu, ko ni več pričakovati možnosti odstopanja od fiskalnega pravila, ne preseže treh odstotkov BDP.

Vlada je za prihodnje leto predvidela visoko proračunsko rezervo, iz katere se bodo financirali ukrepi za blažitev posledic energetske krize in draginje. Tudi zato se bo primanjkljaj z načrtovanih letošnjih približno dveh milijard evrov zvišal na 3,3 milijarde evrov. Leto pozneje naj bi se ustavil pri 1,7 milijarde evrov.

Za investicije in investicijske transferje bo v letu 2023 namenjenih nekaj več kot 2,4 milijarde evrov, največ v zgodovini Slovenije. V letu 2024 se bo ta številka znižala na 1,8 milijarde evrov. Po besedah ministra za finance Klemna Boštjančiča bi, če ne bi upoštevali investicij, prihodnje leto lahko beležili javnofinančni presežek. Z integralnimi sredstvi in s podporo različnih mehanizmov EU se krepijo predvsem zelene investicije in investicije na področju digitalizacije. Med prioritetami je minister Boštjančičl izpostavil investicije v zdravstvo, raziskave in razvoj ter krepitev konkurenčnosti gospodarstva.

Proračuna spremlja zakon o njunem izvrševanju, v katerem je med drugim zapisano, da se bo leta 2023 država lahko zadolžila za skoraj pet milijard evrov, leta 2024 pa za nekaj manj kot 4,6 milijarde evrov. Zneski letnega dodatka za upokojence se bodo zvišali za pet evrov na 145 do 455 evrov.

Zvišujejo se tudi sredstva za lokalno raven države. Povprečnina za občine, ki je za letos določena v višini 645 evrov na prebivalca, se bo prihodnje leto zvišala na 700 evrov in bo enaka tudi v letu 2024. Posledično se povečujeta obseg sredstev za finančno izravnavo občin in obseg sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.

Da se bo poraba lahko zvišala, kot določata proračuna, je DZ potrdil spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov javnih blagajn. Z njim se poleg zgornje meje odhodkov državnega proračuna zvišujejo tudi dovoljeni obseg izdatkov občin, pokojninske in zdravstvene blagajne ter celotnih javnih financ. Javnofinančni primanjkljaj naj bi se leta 2023 zvišal na 5,0 odstotka BDP, nato pa se leta 2024 znižal na 2,2 odstotka BDP.

 

* * *


< PRIČETEK VOLITEV V DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE