28.01.2021 Starost: 305 dni

POSLANKE IN POSLANCI POTRDILI NOVELO ZAKONA O VRTCIH

Ljubljana, 28. 1. 2021 -Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 22. redni seji, ki je potekala od 25. 1. 2021 do 27. 1. 2021, so s 75 glasovi za in nobenim proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G).


Skladno z novelo Zakona je tako prepovedano opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok tistim, ki niso vpisani v ustrezni register oz. razvid, in določa sankcije za kršitve. Uvaja tudi brezplačni vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem. S prepovedjo opravljanja predšolske vzgoje in varstva otrok tistim, ki niso vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, se želi odpraviti pomanjkljivosti zakona, ki so se pokazale ob nepravilnostih v ljubljanskem zasebnem vrtcu Kengurujčki.

Prav tako novela Zakon določa, da je vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem, brezplačen. Na novo pa se pravica do brezplačnega vrtca širi na družine s tremi ali več otroki, tako da je tretji in vsak nadaljnji otrok upravičen do brezplačnega vrtca ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne.

* * *


< VLADA RS NA 52. REDNI SEJI SPREJELA ODLOKE Z UKREPI ZA OBVLADOVANJE EPIDEMIJE COVID-19