28.09.2021 Starost: 241 dni

POSLANKE IN POSLANCI DZ RS NA 25. REDNI SEJI MED DRUGIM SPREJELI NOVELO ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

Ljubljana, 28. 9. 2021 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 25. redni seji, ki je potekala od 20. 9. 2021 do 24. 9. 2021, sprejeli Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Opravljena je bila tudi prva obravnava predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) ter predloga Gradbenega zakona (GZ-1).


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS (DZ RS) so s 87 glasovi za in enim proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.


Novost je podrobnejša določitev stroškov in nosilcev stroškov oskrbe zapuščenih živali v zavetiščih. Stroški oskrbe zapuščene živali se z novelo zakona delijo med imetnika zavetišča, občino in državo. Tako bo oskrba do 30 dni strošek občine, nato imetnika zavetišča, od 120. dneva dalje pa države. Podrobnejša merila za izračun stroškov bo predpisal resorni minister.

 

Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS (DZ RS) so s 50 glasovi za in enim proti sprejeli Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, katerega cilj je zagotoviti vodenje postopkov za ustanovitev služnosti v javno korist in sklepanja pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist
.

 

Zakona v postopku nadaljnje obravnave
Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)

S predlogom Zakona o urejanju prostora se skrajšujejo postopki in odpravlja nekatere faze postopkov, uvaja se tako imenovani projektni pristop.


Predlog Gradbenega zakona (GZ-1)

Ključne rešitve predloga Gradbenega zakona so:

  • možnost pridobitve gradbenega dovoljena po skrajšanem postopku,
  • vzpostavitev pravne podlage za poslovanje v elektronski obliki (e-graditev),
  • poenostavljene rešitve za začasne objekte,
  • poenostavitve pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše.

 

Celoten povzetek 25. redne seje Državnega zbora RS je na voljo TU.

* * *


< PODPIS DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE