25.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

POSLANCI O LOKALNIH VOLITVAH

Državni zbor se bo na današnji seji v drugi obravnavi opredelil do novele zakona o lokalnih volitvah. Z njo želi vlada sedanji zakon uskladiti z odločbo ustavnega sodišča, ki je presodilo, da člani volilnih odborov ne morejo biti osebe, ki so v sorodstvenem ali temu podobnem razmerju s kandidati.


V zakonu bi tako določili, da v volilnem odboru ne sme biti oseba, ki je zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan. Enako velja za osebe, ki s kandidatom živijo v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti. Hkrati se usklajujejo določbe, ki se nanašajo na volitve po pošti. Ustavni sodniki so namreč ugotovili, da je zakon v neskladju z ustavo tudi, ker takšnega glasovanja podrobneje ne ureja. Z novelo naj bi sedaj določili, da morajo imeti ovojnice z glasovnicami poštni žig z datumom ali pa jim morajo biti priložene listine, iz katerih je razviden datum njihove oddaje na pošti. Sicer se štejejo za neveljavne.


< SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V CELJU - SPOROČILO ZA JAVNOST