16.09.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

POSLANCI NEZADOVOLJNI S POROČILOM O ČRPANJU KOHEZIJSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 16. 09.09 - Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (SVLR) marca zastavil več vprašanj v zvezi s pospeševanjem črpanja sredstev kohezijske politike, na včerajšnji seji ni bil zadovoljen s poročilom o črpanju teh sredstev.


Točko naj bi po prekinitvi nadaljevali konec meseca.Državna sekretarka v SVLR Meta Vesel Valentinčič je ob predstavitvi poročila poudarila, da naj bi poročilo podalo celovito informacijo o stanju črpanja sredstev kohezijske politike in ukrepov v času gospodarske krize. Poročilo naj bi obenem vključevalo poenostavitve in učinkovitost črpanja.
"Finančni pregled prvega letošnjega polletja pri črpanju teh sredstev kaže, da smo naredili kakovosten preskok v teh zadnjih mesecih," je pojasnila Vesel Valentinčičeva in poudarila, da so v polletju zabeležili ugoden rezultat - 4,2 milijona evrov neto sredstev presežka pri črpanju omenjenih sredstev.
Ob tem je izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi ob koncu leta zabeležila ugoden pozitiven rezultat na tem področju. "Analiza tveganja je pokazala, da visokega tveganja za črpanje sredstev Slovenija nima, le v letu 2012 bo treba pospešiti črpanje sredstev," je dejala.
Eden ključnih vidikov pospeševanja črpanja sredstev kohezijske politike je po mnenju Petra Wostnerja iz SVLR hitrost finančnega izvrševanja operativnih programov. Tudi Wostner je poudaril, da Slovenija kratkoročno ni izpostavljena tveganju izgube sredstev in dodal, da so spremembe v črpanju sredstev smiselne, vendar naj ne bi bile radikalne, saj da so bile strateške usmeritve ustrezne.
Predsednik odbora DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Vili Trofenik (Zares) je izrazil nezadovoljstvo s poročilom, saj da je delno odgovorilo na vprašanja tega odbora z marčne seje, delno pa je vprašanja zaobšlo. "Mislim, da bo treba poročilo dopolniti, saj SVLR v njem ne odgovarja o prioritetah pospeševanja črpanja sredstev," je poudaril in prekinil edino točko dnevnega reda, ki se bo tako nadaljevala na naslednji seji odbora, predvidoma konec meseca.
Mirko Brulc, poslanec SD, je med sejo izpostavil, da se težave v okviru črpanja sredstev pojavljajo predvsem pri razpisih, kjer je izpostavil neusklajeno delovanje med SVLR ter ostalimi ministrstvi. Pričakuje, da bo postopek razpisov in nasploh postopek črpanja sredstev uveljavljen zelo kmalu - "že jutri".
Da so bili pretekli razpisi za črpanje omenjenih sredstev nedodelani in nestrokovni ter da niso prihajali pravočasno, je prepričan Anton Kampuš (SD). Obenem je izpostavil, da so se pogoji razpisa od najave do izida zelo spreminjali.
Omenjene navedbe je demantiral poslanec Marijan Pojbič (SDS), saj da so prav na današnji seji predstavniki vlade potrdili, da operativni programi ne potrebujejo radikalnih sprememb in da je strategija črpanja sredstev dobra. Zanimalo pa ga je predvsem, kaj je bilo na področju izboljšanja ukrepov črpanja sredstev kohezijske politike že narejeno, in ne kaj šele bo. "Mislim, da je vsem v interesu, da počrpamo čimveč teh sredstev na čim bolj enostaven način."
Renata Brunskole (SD) je prepričana, da bi morala lokalnim skupnostim SVLR ponuditi čim več razpisov, da bi tako v čimvečji meri počrpali omenjena sredstva.
Da je potrebno poenostaviti postopke črpanja sredstev kohezijske politike, je izpostavil tudi poslanec SDS Milan čŒadež, ki je prepričan, da je treba birokratske ovire zmanjšati čim prej. Vesel Valentinčičeva je ob tem dejala, da se SVLR zaveda administrativnih ovir in dolgih odzivnih časov, ter da služba poskuša ukrepati v smeri odprave le-teh.
Zvonko Lah (SDS) je menil, da so bili operativni programi lokalnim skupnostim premalo predstavljeni. Poudaril je, da bi bilo treba pripraviti vsebinske spremembe operativnih programov glede na težave, v katerih je sedaj gospodarstvo.
"Ne želimo delati istih napak kot v preteklosti, zato smo v razpisih previdni," je izpostavila Vesel Valentinčičeva. Wostner je še pojasnil, da se na nivoju EU pripravlja že tretji paket sprememb operativnih programov, ter da SVLR razmišlja v smeri, ki je realno izvedljiva v trenutnih gospodarskih časih. "Skozi dejansko stanje proračunov za leti 2010 in 2011 bomo videli kakšne so dejanske možnosti, in na tej podlagi bomo spreminjali vsebino operativnih programov," je dodal.


< OBČINE ZAHTEVAJO VIŠJO POVPREČNINO, KOT JO PREDLAGA VLADA