15.06.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

POSLANCI NASLEDNJI TEDEN NA REDNEM ZASEDANJU

Poslanci bodo zasedali na redni junijski seji, ki bo zaradi obsežnega dnevnega reda trajala dva tedna.


Poleg številnih zakonskih besedil bo DZ obravnaval tudi poročilo preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala z razmerami na državnem tožilstvu. Komisija, ki preiskuje nakup oklepnikov patria, pa je na zaslišanje povabila Darka Njavra. Seja se bo v ponedeljek kot običajno začela s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši in ministrom. V torek bodo poslanke in poslanci zaradi veta državnega sveta ponovno odločali o noveli zakona o visokem šolstvu, ki zakon usklajuje z odločbo ustavnega sodišča in daje pravno podlago za ustanovitev Evro-sredozemske univerze, ter opravili drugo branje novele zakona o javnih uslužbencih, s katerim se odpravlja strokovni izpit za zaposlene v državni upravi. Isti dan bo DZ razpravljal tudi o predlogih, ki jih je ministrstvo za pravosodje pripravilo ob prenovi kazenskopravne zakonodaje oz. kazenskem zakoniku, ki so ga poslanci sicer že sprejeli. Novela zakona o kazenskem postopku naj bi zagotavljala učinkovitejše delovanje kazenskega sodstva ter uresničevanje pravne varnosti, novela zakona o izvrševanju kazenskih sankcij pa po zagotovilih predlagatelja sledi načelu ekonomičnosti in daje poudarek alternativnim oblikam prestajanja kazni. Na dnevnem redu torkovega dela seje je še predlog zakona o odvetniški tarifi, s katerim bi odvetniške tarife namesto odvetniške zbornice določal državni zbor. Poslanci bodo razpravljali tudi o zakonu o javnih skladih, s katerim se določajo minimalni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba, da lahko posluje kot javni sklad. V torek bo DZ opravil tudi drugo branje zakona o revidiranju, s katerim se v pravni red vnaša določbe evropske direktive, ki so nastale zaradi računovodskih škandalov v svetu, ki jih revizijski postopki niso uspeli odkriti oz. preprečiti. V sredo bo DZ štiri ure razprave namenil zakonu o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, s katerim se tovrstni dobički z izjemo kratkoročnega lastništva obdavčujejo na enak način kot kapitalski dobički od vrednostnih papirjev po zakonu o dohodnini. DZ zakon sprejema po nujnem postopku, prav tako kot novelo zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Na dnevnem redu sredinega dela seje so še novela zakona o dohodnini, novela zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, novela zakona o splošnem upravnem postopku ter novela zakona o sodnem registru. V četrtek bodo poslanke in poslanci razpravljali o poročilu o delu in ugotovitvah preiskovalne komisije, ki se je v tem mandatu ukvarjala z razmerami na državnem tožilstvu in morebitno odgovornostjo nosilcev javnih funkcij za obdobje 2000-2004. Komisija v poročilu ugotavlja, da delo tožilstev v tem obdobju ni bilo zadovoljivo ter izpostavlja ugotovitev o pritiskih na delo tožilcev v nekaterih primerih. Ĺ est ur pa bodo po napovedih poslanci razpravljali o odgovoru ministra za gospodarstvo Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Ljuba Germiča (LDS) v zvezi z učinki prodaje delnic v državnih podjetjih. V petek bodo poslanke in poslanci sejo začeli z obravnavo novele zakona o rudarstvu po nujnem postopku. Po nujnem postopku bodo sprejemali tudi novelo energetskega zakona, s katero naj bi dosegli večje investiranje v elektrarne na obnovljive vire in elektrarne s soproizvodnjo. Sejo bodo zaključili z obravnavo novele zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Neka, s katero vlada opredeljuje namen porabe sredstev, ki so se stekla v sklad. V sredo pa se bodo sestali tudi člani komisije, ki preiskujejo nabavo oklepnikov 8x8. Na zaslišanje je komisja povabila Darka Njavra. Kot je znano, je predsednike uprave Viator&Vektorja Zdenko Pavček pred komisijo dejal, da sta ga Njavro in Tone Krkovič nekoč obiskala in mu v roke potisnila vizitko, koga naj pokliče, če želi, da bo Sistemska tehnika, katere lastnik je Viator&Vektor, dobila posel z oklepniki. Njavra pa je Pavčkove navedb že zanikal. mo/apo


< SPOROČILO ZA JAVNOST - 4.SEJA PREDSEDSTVA ZOS