30.05.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

POSLANCI DANES O SISTEMU PLAČ IN REBALANSU PRORAČUNA

Poslanci bodo danes z novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju sklenili redno majsko sejo, ki se je začela 19. maja, zatem pa bodo dokončali še izredno sejo, na kateri sprejemajo rebalans letošnjega državnega proračuna.


Novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju predstavlja enega od korakov, ki naj bi pripeljali k dokončni uveljavitvi novega plačnega sistema v javnem sektorju. V nov sistem so namreč že vključeni funkcionarji in direktorji v javnem sektorju, v celoti pa naj bi zaživel s septembrom. V skladu z dogovorom, ki so ga predstavniki reprezentativnih sindikatov z ministrom za javno upravo Gregorjem Virantom podpisali 24. januarja, bo odprava plačnih nesorazmerij oz. plačne povišice, kot bodo dogovorjene po novih kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev, sledile v štirih delih do marca 2010. Prva jim pripada od 1. maja, vendar bo prvo izplačilo po novem dejansko sledilo kasneje, saj pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev niso bila pravočasno končana. DZ bo zatem nadaljeval postopek sprejemanja rebalansa letošnjega državnega proračuna ter novele zakona o izvrševanju proračuna za leti 2008 in 2009, ki ga v četrtek zaradi nesklepčnosti ni utegnil končati.


< SEJA VLADE 29. MAJ 2008