06.04.2017 Starost: 5 let

POROČILO O IZVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI OBČINSKIH PREDPISOV V LETU 2016

Ljubljana, 6. 4. 2017 – Služba za lokalno samoupravo je v letu 2016 opravila nadzor zakonitosti občinskih predpisov v 45 občinah. O svojih ugotovitvah je pripravila zbirno poročilo s ključnimi ugotovitvami o najpogostejših napakah.


Služba za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo v okviru svojih delovnih nalog sistematično opravlja nadzor zakonitosti občinskih predpisov. Namen državnega nadzorstva je predvsem svetovanje, pomoč in krepitev odgovornosti in sposobnosti za samostojno odločanje in zagotavljanje zakonitosti dela občinskih organov. Služba vsako leto opravi nadzor okoli četrtine občin in o tem pripravi poročilo.

 

Poročilo je koristno pri morebitni pripravi sprememb občinskih statutov, poslovnikov občinskih svetov in poslovnikov nadzornih odborov, zato vam ga priporočajo v branje. Do poročila lahko dostopate tukaj.

 

 


< NA MIZŠ SESTANEK O ŠOLSKIH PREVOZIH OTROK TER O AKTUALNIH ZAKONODAJNIH PREDLOGIH