27.11.2020 Starost: 53 dni

POROČILO MDDSZ O SOCIALNIH TRANSFERJIH

Ljubljana, 27. 11. 2020 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec november 2020. Gre za prejemke, ki jih izplačuje MDDSZ, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter občine.


Poročilo trenutno zajema 28 različnih socialnih transferjev, podatki za leto 2019 pa kažejo, da so največji transferi, merjeni z zneskom, starševska nadomestila, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, denarna nadomestila za brezposelnost in državna štipendija.

V letu 2019 je skupni znesek izplačan za transferje, za katere so na voljo podatki, znašal 1 milijardo in 291 milijonov evrov. Od tega 81 milijonov evrov izplačujejo občine za pravice oprostitve plačil socialno varstvenih storitev, družinskega pomočnika in subvencije najemnine.

Glede na število posameznikov, ki so upravičeni do posamezne pravice, so največji transferji otroški dodatek, dodatek za veliko družino, denarna socialna pomoč in državna štipendija.

Mesečno poročilo o socialnih transferjih za mesec november je na voljo TU.

* * *


< VLADA RS PODALJŠALA UKREPE ZA ZAJEZITEV PREPREČEVANJA ŠIRJENJA COVID-19