26.05.2021 Starost: 237 dni

PONOVITEV SPLETNEGA SEMINARJA DODELITEV IN IZPLAČILO TRANSFERNIH SREDSTEV NA OSNOVI OBČINSKEGA JAVNEGA RAZPISA

Ljubljana, 25.5.2021 - Na podlagi povpraševanja smo za občine, 25.5.2021, pripravili ponovitev seminarja Dodelitev in izplačilo transfernih sredstev na osnovi občinskega javnega razpisa.


Na seminarju je predavateljica  predstavila obvezne in priporočljive vsebine glede priprave in izvedbe javnega razpisa ter spremljanja pogodb o sofinanciranju, ki jih je izoblikovala preko izvajanja storitev notranjega revidiranja znotraj Skupne notranjerevizijske službe ZOS.

Udeleženci seminarja so dobili veliko praktičnih nasvetov, na konkretnih primerih so jim bile predstavljene napake, nejasnosti in dvoumnosti, ki se pojavljajo v občinskih aktih, pogodbah in razpisih, hkrati pa so dobili tudi predloge za ureditev aktov in pogodb, ki  ne bodo puščala dvomov v odločitve, ki jih občine pri razpisih sprejemajo. Posebej so predelali tudi ukrepe in posebnosti javnih razpisov in izvajanja pogodb v preteklem letu, povezane z epidemijo Covid-19.


< ŽUPANJE IN ŽUPANI NA 23. LETNI SKUPŠČINI OPOMNILI NA POMEN DIALOGA IN PARTNERSKEGA SODELOVANJA MED DRŽAVO TER OBČINAMI