05.06.2014 Starost: 8 let

POMOČ OBČINAM NA HRVAŠKEM, SRBIJI TER BOSNI IN HERCEGOVINI

Ljubljana, 5. 6. 2014 - Ministrstvo za finance nam je poslalo odgovor na vprašanje glede nudenja finančne pomoči ob poplavah v BIH, Srbiji in na Hrvaškem.


Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance naslovilo vprašanje glede nudenja finančne pomoči prizadetim območjem na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Ministrstvo za finance v pojasnilu predlaga, da občine sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč v občinah v drugih državah zagotavljajo v proračunu v okviru podprograma 23029002 "Posebni programi pomoči v primeru nesreč."

Celotno pojasnilo je dostopno TU.

* * *


< PRVO POSVETOVANJE O NOVEM NACIONALNEM STANOVANJSKEM PROGRAMU