23.05.2022 Starost: 1 let

POMEMBNA VLOGA OBČIN PRI IZVAJANJU SOFINANCIRANIH OPERACIJ GRADNJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE

Ljubljana, 23. 5. 2022 - V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter na podlagi Javnega razpisa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« ali Javnega razpisa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« se v občinah na območjih belih lis sofinancira gradnja širokopasovnih omrežij.


Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo (SDP) v dopisu v zvezi z navedenim izpostavlja:

  • posebno vlogo lokalnih skupnosti pri pospeševanju gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture,
  • javno korist gradnje javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture,
  • obstoj dodatnih pravil za gradnjo javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture z javnimi sredstvi.

Celoten dopis SDP je na voljo TU.

* * *

 


< V OBRAVNAVI PREDLOG SKLEPA O DELITVI SREDSTEV POŽARNE TAKSE ZA IZVAJANJE NALOG VARSTVA PRED POŽAROM V LOKALNIH SKUPNOSTIH