23.07.2021 Starost: 1 let

POLOŽAJNI DODATEK ZA POKLICNE GASILCE ODSLEJ PRIMERLJIV Z OSTALIMI UNIFORMIRANIMI POKLICI

Ljubljana, 22. 7. 2021 – Vlada RS je na 87. redni seji, 22. 7.2021, med drugim podaljšala veljavnost večine odlokov v povezavi s COVID-19 in v njih organizatorjem prireditev, shodov in športnih tekmovanj ter ponudnikom storitev in blaga na področju voznikov in vozil v Sloveniji in upravljavcem žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog, naložila preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT pri udeležencih. Med izjeme za vstop v Slovenijo brez karantene in brez pogoja PCT je dodala čezmejne delovne migrante, ki živijo največ 10 kilometrov zračne razdalje od meje s sosednjo državo. Vlada je tudi ustanovila Službo vlade za digitalno preobrazbo, sprejela spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju in sprejela dopolnitve Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.


Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o dopolnitvah Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 S predlagano dopolnitvijo Uredbe se položajni dodatek za poklicne gasilce ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma z dne 5. 1. 2018, ki v IV. točki določa, da Ministrstvo za obrambo sprejme zavezo, da bo vodilo in koordiniralo pripravo ustreznega predloga sprememb nazivov delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva, prav tako pa bo pripravilo ustrezen predlog spremembe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka.

POVZETEK 87. SEJE VLADE V CELOTI.


< NAVODILO O NAČINU IZSTAVITVE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA DODATEK ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 IZ 42. ČLENA ZAKONA O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA