01.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

POLLETNO POROČILO GEODETSKE UPRAVE RS O SLOVENSKEM TRGU NEPREMIČNIN ZA LETO 2008 IN POROČILO O POVPREČNIH CENAH NEPREMIČNIN NA SLOVENSKEM TRGU ZA DRUGO ČETRTLETJE 2008

Ljubljana, 1. 10. 2008 - Geodetska uprava RS je na svojih spletnih straneh in v okviru javnega vpogleda v evidenco trga nepremičnin, objavila poročilo o dogajanju na slovenskem trgu nepremičnin v prvem polletju 2008 in poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu nepremičnin za drugo četrtletje 2008.


 

V polletnem poročilu je obravnavan trg nepremičnin v Sloveniji po cenovnih območjih in po podskupinah istovrstnih nepremičnin (stanovanja, eno in dvostanovanjske stavbe, nezazidana stavbna zemljišča, pisarne in lokali ter kmetijska in gozdna zemljišča). Povprečne cene nepremičnin v četrtletnem poročilu so izračunane in objavljene v skladu s »Pravilnikom o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin«. Obe poročili temeljita na prečiščenih podatkih evidence trga nepremičnin.

 

Evidenca trga nepremičnin (ETN) je večnamenska, javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami, ki jo vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS. Podatke o sklenjenih pravnih poslih z nepremičninami v ETN mesečno posredujejo zakonsko predpisani posredovalci (davčna uprava, notarji, nepremičninske družbe in upravne enote ali občine).

 

Poročilo si je mogoče pogledati na spletni strani GURS.

 

* * *


< ZASEDANJE SVETA EU ZA KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO