24.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

POKRAJINSKA ZAKONODAJA LAHKO SPREJETA ŠE V TEM MANDATU

Ljubljana, 24. 7. 2008 – Na današnji novinarski konferenci je minister Žagar predstavil delo službe v mandatnem obdobju 2004 – 2008, vendar pokrajinska zakonodaja še ostaja odprta.


Projekta uvedbe pokrajin so se v službi najbolj intenzivno lotili po spremembi ustave. Po ministrovih besedah je bil vsebinski del pokrajinske zakonodaje pripravljen že lani. Pri tem je izpostavil prenos finančnih virov na pokrajine v višini 1,2 milijarde evrov letno in prerazporeditev 4200 zaposlenih v javni upravi.

 

Po Žagarjevih besedah bi lahko predloge pokrajinskih zakonov tudi ustrezno izboljšali. Nekatera dopolnila opozicije so upoštevali, vendar po njegovih besedah kasneje teh predlogov ni bilo. Vlada je na podlagi referendumskega izida pripravila predlog zakona o ustanovitvi pokrajin in ga poslala v DZ. Poslanci naj bi pokrajinsko zakonodajo obravnavali avgusta na izredni seji. Za sprejem zakona o ustanovitvi pokrajin pa je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih poslancev.

 

Glede na to, da v enem letu od opozicije niso dobili konkretnih alternativnih predlogov, po ministrovem mnenju to lahko razume, da je zakonodaja primerna za sprejem v DZ. Ob tem je opozoril, da se bo postopek ustanavljanja pokrajin v primeru, da DZ ne bo sprejel pokrajinske zakonodaje v tem mandatu, vrnil na začetek.

 

Na področju lokalne samouprave je minister izpostavil še dosežke na področju financiranja občin. Po njegovih besedah so z novelo zakona o financiranju občin uvedli nov, pravičnejši sistem financiranja in bistveno okrepili finančno stanje občin. K temu je dodal je, da so z novelo sistemsko povečali obseg sredstev za financiranje občin za 283 milijonov evrov oz. 31 odstotkov. Povedal je še, da pripravljajo dodatne vzpodbude za občine. V letih 2006 do 2008 so občine upravičene do sofinanciranja investicij v višini do 3 odstotkov skupne primerne porabe vseh občin in do leta 2012 naj bi se ta delež postopno povečal na 6 odstotkov.

 

V letih 2006 in 2007 je služba vlade slovenskim občinam pomagala zgraditi oziroma obnoviti 448 km lokalnih cest, 68,6 km kanalizacije in 145 km vodovoda, komunalno opremiti 160 ha zemljišč, namenjenih gospodarskemu razvoju in pripraviti 9 projektnih dokumentacij za evropske projekte ter sofinancirati lastno udeležbo v upravičenih stroških 14 evropskih projektov. V službi vlade pričakujejo za sofinanciranje lastne udeležbe v letošnjem letu porabljena dobra tretjina razpisanih sredstev, z ostalimi sredstvi pa bodo krili stroške izgradnje lokalne komunalne infrastrukture.

 

V letih 2006 do 2008 je služba vlade sofinancirala skupno 900 projektov. Po ministrovih besedah je v letu 2006 zagotovila 25,9 milijona evrov proračunskih sredstev, lani 28,2 milijona evrov in letos že 29,3 milijona evrov.

 

* * *


< OCENJEVANJE ŠKODE V SLOVENSKIH GOZDOVIH IN KMETIJSKIH POVRŠINAH