21.07.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

POJASNILO SVLR - PRI SOFINANCIRANJU INVESTICIJ OBČINAM GRE LE ZA ZAMIK IZPLAČIL V PRIHODNJE LETO

Ljubljana, 21. 7. 2011 -  Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) pojasnjuje, da je bil v postopku usklajevanj o rebalansu državnega proračuna oblikovan kompromisni predlog, po katerem se sredstva za sofinanciranje investicij občin ne zmanjšajo, se pa prelaga odlog polovice izplačil v prihodnje leto.  
Iz odloga

naj bi bile po navedbah SVLR izvzete občine, ki že imajo sklenjene pogodbe za

izvajanje večletnih projektov, in občine, ki sredstva namenjajo za

sofinanciranje EU projektov.

Tako iz

združenj občin, kot tudi iz vrst opozicijskih poslancev je bilo namreč v

zadnjih dneh slišati precej kritik na račun rebalansa in v njem predvidenega

zmanjšanja sredstev za sofinanciranje investicij občin. Pri tem pa gre, kot so

opozarjali, tudi za investicije, ki že potekajo.

Na SVLR

pojasnjujejo, da predlog rebalansa delno zmanjšuje sredstva za sofinanciranje

investicij, do kateri so občine upravičene po zakonu o financiranju občin.

Pomembno pa je, dodajajo, da predlog dopolnitev zakona o interventnih ukrepih

sredstev ne zmanjšuje, pač pa v nekaterih primerih spreminja dinamiko

plačevanja zahtevkov, ki jih bodo občine izstavljale.

Kot so na

SVLR 14. julija zapisali v dopisu občinam, bi se skladno z dopolnitvami zakona

o interventnih ukrepih občinam v letu 2011 lahko izplačala le polovica

zagotovljenih sredstev za to leto, druga polovica sredstev pa bi se jim

izplačala do konca marca 2012. Več kot polovica sredstev bi se v letu 2011

lahko izplačala le za zagotovitev lastne udeležbe za projekte, sofinancirane iz

sredstev EU.

Na SVLR

tudi pojasnjujejo, da so februarja občine povabili k oddaji Načrta porabe za

koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21.

člena zakona o financiranju občin za leta 2011, 2012 in 2013. Sklepe o znesku

sofinanciranja za posamezne investicijske projekte je SVLR izdajala sproti.

Izdanim

sklepom pa naj bi, po vključitvi projektov v Načrt razvojnih programov

proračuna RS, sledilo sklepanje pogodb z občinami.

Doslej so

izdali 154 sklepov za projekte v 78 občinah v skupni vrednosti 15.885.265

evrov. Pogodb o sofinanciranju letos še niso sklepali, je pa že sklenjenih 38

pogodb za večletne projekte iz prejšnjih let v skupni vrednosti sofinanciranja

6.452.894 evrov.

Na

SVLR pojasnjujejo, da lahko občine na

podlagi izdanih sklepov pričnejo z aktivnostmi za izvedbo projektov, vendar jim

sam sklep še ne zagotavlja državnega sofinanciranja. Za to namreč potrebujejo

pogodbo in nanjo morajo občine počakati, če

nimajo zagotovljeni dovolj lastnih sredstev za plačilo naročenih del.

 * * *


< 145. REDNA SEJA VLADE