19.06.2013 Starost: 7 let

POJASNILO MNZ: DODATNI UKREPI NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo pojasnila glede dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur. l. RS, št. 46/13).


Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni s sprejetjem novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, novele Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter s sklenitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam.

Initiates file downloadDopis MNZ


< POJASNILO MNZ: ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI