11.01.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

POJASNILO MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE IN MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE K IZVAJANJU ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH ZA LETO 2012 V POVEZAVIZ OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM

Ljubljana, 11. 1. 2012 - Prejeli smo skupno pojasnilo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k izvajanju Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 v povezavi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.Pristojni opozarjajo na Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki za pravice iz javnih sredstev od 1. januarja do 31. decembra 2012, med drugim določa, da se pravica

do  otroškega dodatka, denarne socialne

pomoči, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za

učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevoza za dijake in

študente, prispevka k plačilu družinskega pomočnika, oprostitve plačila

socialno varstvenih storitev, subvencije najemnine, kritja razlike do polne

vrednosti zdravstvenih storitev, plačila prispevka za obvezno zdravstveno

zavarovanje, dodeljene do 31. 12. 2011, do izdaje nove odločbe avtomatično (brez izdaje posebne odločbe)

izplačujejo oziroma uveljavljajo v višini ali na način, kot je določeno z

odločbo, veljavno na dan 31. 12. 2011.

Pravica do plačila prispevkov s strani občine je priznana do 31. 12. 2011.

Vsi zavarovanci, ki jim je bila pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje priznana do 31. 12. 2011, imajo za leto 2012 urejeno zdravstveno zavarovanje vse do izdaje odločbe s katero bo CSD na novo odločil o tej pravici.

Pojasnjujejo tudi, da morajo občine, vsem, ki

so jih obvestile, da jih bodo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja odjavile z

določenim dnem, pravica pa jim je bila priznana do konca leta 2011, poslati

obvestilo, da so do izdaje nove odločbe zavarovani na podlagi interventnega

zakona.

Prav tako pa naprošajo občine, da s pisnim obvestilom

seznanijo svoje zavarovance o tem:
1. kdaj jim preneha pravica do obveznega

zdravstvenega zavarovanja oz. s katerim dnem bodo odjavljeni iz zavarovanja;
2. da morajo v primeru, če želijo ohraniti

zavarovanje, vložiti vlogo za priznanje pravice do kritja prispevkov za obvezno

zdravstveno zavarovanje na CSD. To pa ne velja v primeru, če so že vložili

vlogo za denarno socialno pomoč, saj se takrat šteje, da so hkrati vložili tudi

vlogo za priznanje pravice do kritja prispevka za obvezno zdravstveno

zavarovanje ter, da navedena pravica ni predmet vračila po 128. členu Zakona o

dedovanju.

 Celotno pojasnilo si lahko preberete TU.

* * *


< AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO BO LETOS 24. MARCA