15.05.2014 Starost: 8 let

POJASNILO MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE V ZVEZI Z UPORABO SLUŽBENEGA VOZILA OBČINSKEGA REDARSTVA

Ljubljana, 15. 5. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo nekaj vprašanj v zvezi z uporabo službenega vozila občinskega redarstva. Občinska redarstva so ustanovljena na način, ki ga določa 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), zaradi različne organizacije pa so se v praksi pojavila vprašanja kdo lahko uporablja službeno vozilo občinskega redarstva in v katerih primerih se lahko to vozilo uporablja.


Kadar je službeno vozilo označeno in opremljeno na način iz 11. člena Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, lahko to vozilo uporabljajo le pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva. Uporaba označenega vozila je namenjena opravljanju nalog občinskega redarstva, prevozu pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva in materialno tehničnih sredstev oziroma opreme za izvajanje nalog občinskega redarstva.

Pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva smejo ta službena vozila uporabljati tudi, ko se v okviru službenih dolžnosti udeležujejo sestankov, sej, izobraževanj in drugih dejavnosti, povezanih z opravljanjem nalog občinskega redarstva.

Izjemoma lahko označena in opremljena službena vozila občinskega redarstva uporabljajo osebe, ki so zaposlene na občini oziroma organu skupne občinske uprave v posebnih primerih, ki jih uredi interni akt občine (redno vzdrževanje, tehnični pregled in registracija službenega vozila, popravilo vozila ipd.). V teh primerih mora biti uporabniku redarskega vozila izdan potni nalog z navedbo razloga za uporabo službenega vozila.

Službenih vozil občinskega redarstva, ki so označena kot je določeno v 11. členu pravilnika, ne smejo uporabljati občinski inšpektorji ali drugi zaposleni v občinski ali medobčinski upravi.


Več si preberite TU.

 * * *


< DIREKCIJA ZA CESTE OPOZARJA, DA JE V USTREZNEM STANJU SAMO ŠE 27 % DRŽAVNIH CEST