11.12.2018 Starost: 4 let

POJASNILO K AKTOM - DOGOVOR S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 11. 12. 2018 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju.


Vladna in sindikalna stran sta se v okviru razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja dogovorili za spremembe glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki pa se nanašajo na vse javne uslužbence. Predstavniki vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja  so dne 3. decembra 2018 podpisali stavkovne sporazume,  Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju: Dogovor) ter anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

7. 12. 2018 so bili v Uradnem listu RS, št. 80/18, poleg stavkovnih sporazumov, objavljeni še naslednji akti:

 1. Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
 2. Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS),
 3. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 4. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
 5. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
 6. Aneks Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
 7.   Aneks Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost,
 8. Aneks Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 9. Aneks Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 10. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del,
 11. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del,
 12. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost– tarifni del,
 13. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
 14. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del,
 15. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, 
 16. Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (v nadaljevanju: uredba).

Navedeni akti so pričeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej dne 8. 12. 2018.

Več si preberite TU.

* * *


< 11. REDNA SEJA VLADE RS