15.09.2014 Starost: 7 let

POJASNILA V ZVEZI Z NAPREDOVANJEM JAVNIH USLUŽBENCEV V PLAČNE SKUPINE B

Ljubljana, 15. 9. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve nam je posredovalo dodatna pojasnila v zvezi z napredovanjem javnih uslužbencev v plačne skupine B v organih državne uprave in lokalnih skupnostih.


Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo številna vprašanja v zvezi z določitvijo plačnega razreda javnega uslužbenca plačne skupine B po prenehanju mandata. Iz vprašanj izhaja, da je treba zaradi enakega obravnavanja javnih uslužbencev plačne skupine B, tako zaposlenih v organih državne uprave in lokalnih skupnosti, kot tistih, ki so zaposleni v širšem javnem sektorju, enotno urediti do sedaj različna postopka določitve plačnega razreda javnega uslužbenca po prenehanju mandata.

V ta namen se dopolnjuje in spreminja pojasnilo ministrstva št. 0100-868/2012/1 z dne 1. 2. 2013, in iscer v podnaslovu "Določitev plačnega razreda". Sprememba določa enak postopek določitve plače po prenehanju mandata, kot velja za javne uslužbence
plačne skupine B v širšem javnem sektorju. V ostalem delu, ostaja pojasnilo nespremenjeno.

Pojasnilo je dostopno TU.

* * *


 


 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 15. DO 19. SEPTEMBRA 2014