10.04.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

POJASNILA V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je pripravilo pojasnila v zvezi z izvajanjem Uredbe o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.


Uredba o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje  je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 26/13. Veljati je začela 29. 3. 2013. S spremembo uredbe je bil črtan sporni 8. člen uredbe, ki je določal pogoje umeščanja nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor.

Pojasnila v zvezi z izvajanjem uredbe, ki so ga poleg občin prejele tudi upravne enote, si lahko preberete TUKAJ.


< PODANI AMANDMAJI NA PREDLOG ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH IN LOKALNI SAMOUPRAVI