20.12.2018 Starost: 3 let

POJASNILA V ZVEZI Z IZVAJANJEM PREDPISOV S PODROČJA USLUŽBENSKEGA SISTEMA

Ljubljana, 20. 12. 2018 - Ministrstvo za javno upravo je na svojih spletnih straneh objavilo še nekaj dodatnih pojasnil v zvezi z izvajanjem predpisov s področja uslužbenskega sistema.


Ministrstvo za javno upravo je objavilo nova pojasnila, odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja in vzorca aneksov k pogodbi o zaposlitvi v luči sprejetega dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja.

Vsa pojasnila in vzorci aneksov k pogodbi o zaposlitvi so dostopni TU.

* * *

 


< 17. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS