11.04.2018 Starost: 4 let

POJASNILA O NAČRTOVANJU NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUNU OBČINE

Ljubljana, 11. 4. 2018 - S strani Ministrstva za finanace smo prejeli pojasnilo, v katerem med drugim pojasnjujejo, da je določitev namenskih prejemkov, ki so vezani na določene izdatke proračuna, utemeljena le ko gre za neposredno zvezo med določenim prejemkom in izdatkom.


Pri tem je potrebno upoštevati, da je veliko število namenskih prejmkov pri pripravi proračuna lahko ovira, ker tovrstnih prejemkov ni mogoče porabiti za druge morebitne bolj potrebne izdatke.

Pri načrtovanju namenskih izdatkov, ki se financirajo z namenskimi prejemki v proračunu občine je potrebno upoštevati omejitve, ki jih določataa tretji in četrti odstavek 21. člena ZIPRS1819.

Celoten dopis je na voljo TU

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. APRILA 2018