12.11.2020 Starost: 1 let

POJASNILA DOLOČB ZZUOOP ZA ZAPOSLENE V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 12. 11. 2020 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila določb ZZUOOP, ki so pomembna za zaposlene v javnem sektorju, vključno z uporabo ustreznih šifer po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.


Tako ZZUOOP v 20. členu določa, da je lahko delavec odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Nadomestilo za čas kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni se obračuna v višini nadomestila, ki ga delodajalec obračuna in plača delavcu zaradi bolezni v skladu z osmim odstavkom 137. člena Zakona o delovnih razmerjih, to je v višini 80 odstotkov plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrne delodajalcu izplačano nadomestilo.

Ukrep iz 20. člena ZZUOOP velja za zadržanosti od dela od 24. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Vlada lahko ukrep podaljša največ za obdobje šestih mesecev.

Skladno s prvim odstavkom 57. člena ZZUOOP je delavec, ki zaradi odrejene karantene v skladu z ZNB ali tem zakonom, ne more opravljati dela, upravičen do nadomestila plače, in sicer za obdobje, za katero je bila odrejena karantena (prvi odstavek 58. člena ZZUOOP).

V 59. členu ZZUOOP je določena višina nadomestila plače, ki pripada zaposlenemu v primeru odrejene karantene v posameznih primerih.

Celotno pojasnilo je na voljo TU.

* * *< NOV NAČIN PRIDOBIVANJA POTRDIL O PRESTAJANJU KARANTENE NA DOMU