11.07.2014 Starost: 9 let

POGLEDI POLITIČNIH STRANK NA PODROČJE LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI

Ljubljana, 11. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije je politične stranke, ki kandidirajo na predčasnih državnozborskih volitvah 13. julija 2014, pozvalo, da predstavijo svoja stališča do sistema lokalne samouprave v Sloveniji, financiranja lokalnih skupnosti, uvedbe pokrajin in drugih aktualnih vprašanj. V letošnjih programskih konceptih sodelujočih na volitvah smo namreč pogrešali njihovo pozornost področju lokalne samouprave.


Zastavili smo jim naslednja vprašanja:

  1. Kakšen je pogled vaše stranke na obstoječi sistem lokalne samouprave v Republiki Sloveniji? Slovenija tudi nima začrtane strategije nadaljnjega razvoja lokalne samouprave. Kje, če sploh, vidite možnosti za izboljšanje obstoječega sistema?
  2. V Sloveniji je 211 občin, 1. januarja 2015 bo začela delovati 212. občina. V luči konsolidacije javnih financ in zmanjševanja stroškov so se pojavljali pozivi, da je občin v Sloveniji preveč in da je potrebno zmanjšati njihovo število. Manjše občine tudi naj ne bi bile sposobne opravljati vseh nalog, ki bi jih lokalna samouprava morala. Kakšen je pogled vaše stranke na število občin, njihovo velikost in obseg nalog, ki jih opravljajo?
  3. Kakšen je vaš pogled na decentralizacijo v naši državi? V večini evropskih držav prevladuje dvonivojska lokalna samouprava, tudi Slovenija je s spremembo Ustave RS leta 2006 opredelila pokrajine kot obvezno drugo raven lokalne samouprave. Ali je vaša stranka za takojšnjo ustanovitev pokrajin ali mogoče menite, da za pokrajine sedaj ni pravi čas? Se vam zdi sedanje stanje zadovoljivo? Bi nekaj decentralizacije lahko izvedli z ukinitvijo upravnih enot in prenosom nalog na občine? Kako decentralizirati državo, če do pokrajin ne pride?
  4. Kakšna je vizija vaše stranke glede skladnega regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji?
  5. Ali menite, da je sedanji sistem financiranja občin primeren, ali bi se zavzeli za spremembe. Če da, katere?
  6. Zadnja leta prihaja do zniževanja sredstev občinam – nižanje povprečnine, zniževanje sredstev za sofinanciranje investicij, ob tem pa država občinam nalaga vedno nove naloge brez za to zagotovljenih sredstev, kar občine postavlja v težak finančni položaj. Kje vidite rešitev za nastalo situacijo?
  7. Z reorganizacijo državne uprave in zmanjšanjem števila ministrstev so občine ostale brez svojega resorja, s tem pa izgubile tudi neposrednega sogovornika na vladni ravni. Kakšna bi bila po vašem mnenju najbolj smiselna institucionalna umestitev in ureditev področja lokalne samouprave?

Prejeli smo odgovore naslednjih strank  - do odgovorov posamezne politične stranke lahko dostopate s klikom na ime stranke:

Initiates file downloadDržavljanska lista

Initiates file downloadPiratska stranka

Initiates file downloadSlovenska demokratska stranka

Initiates file downloadStranka Mira Cerarja

Initiates file downloadSocialni demokrati

Initiates file downloadZavezništvo Alenke Bratušek

Initiates file downloadZdružena levica


< EVROPSKA SREDSTVA ZA RAZVOJ ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE